urban-prex_top_image

O projektu

logo_image

O Interreg IPA Programu prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Kliknite da otvorite Info link...

logo_image

O GReENERGY projektu

Teritorijalni izazov

Zajednički teritorijalni izazovi u prekograničnom području Hrvatske i Srbije su nedovoljno korišćenje obnovljive energije i povećana potrošnja energije u javnim objektima zbog slabe energetske efikasnosti. Značaj projekta je u tome što se bavi pomenutim izazovima implementacijom zajedničkih aktivnosti u promociji i jačanju upotrebe obnovljive energije i poboljšanja energetske efikasnosti zgrada implementacijom zelenih krovova i zidova, kao i proizvodnjom solarne energije na odabranim javnim objektima u Osijeku i Novom Sadu. Direktiva o energetskim performansama zgrada nalaže da se energetska efikasnost zgrada mora računati. Da bi se osigurala uspešna primena, mere moraju prvo biti usmerene prema javnim objektima. Glavni razlog za monitoring i analizu potrošnje energije u javnim zgradama je taj što se operativni troškovi i troškovi održavanja javnih ustanova većim delom pokrivaju iz budžeta. Iz tog razloga je ključno planiranje i upravljanje pomenutim troškovima javnih objekata u Hrvatskoj kao EU članici i Srbiji kao kandidatu za članstvo. Ovaj projekat će podstaći prekograničnu saradnju u proizvodnji i korišćenju održive energije i unapređenju energetske efikasnosti i doprineti svobuhvatnom cilju Programa da “jača društveni ekonomski i teritorijalni razvoj programskog područja kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima održive energije”. Uključeni projektni partneri su iz Osiječko- Baranjeske županije i Južnobačkog okruga, koje karakteriše nedovoljna upotreba obnovljive energije i potreba za poboljšanjem energetske efikasnosti zgrada. Iz tih razloga, projekat će direktno doprineti ublažavanju navedenih problema u programskom području. Osim toga, programsko područje je sklono nepovoljnim vremenskim i klimatskim pojavama usled klimatskih promena, a manjka i biodiverzitetom u gradovima, a ovaj projekat, kao dodatnu vrednost, promoviše pomak ka ekonomiji niskih emisija ugljen dioksida i obogaćivanju urbanog biodiverziteta.

Projektni pristup

Projekat pristupa identifikovanim zajedničkim izazovima zajedničkim razvojem i implementacijom zelene infrastrukture (krovova i zidova), kao i solarnih panela (kao dodatno rešenje za obnovljivu energiju) na odabranim javnim zgradama u Osijeku (jedna zgrada) i Novom Sadu (jedna zgrada), kао predloženim pilot i demonstrativnim projektima. Zeleni krovovi i zidovi će biti implementirani u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada uz smanjenje potrošnje energije. Solarni paneli će biti raspoređeni na krovovima u cilju promovisanja korišćenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne obnovljive energije koja će se koristiti za održavanje zelenih krovova i zidova (npr. sistem za navodnjavanje), klimatizaciju i osvetljenje u zgradama, itd. Osim toga, stara rasveta u obe zgrade će biti zamenjena LED osvetljenjem koje ima bolju energetsku efikasnost, a u Osijeku će se instalirati termalna izolacija i nova PVC stolarija. Odabrane zgrade obezbeđuju dobru vidljivost zelene i solarne infrastrukture u oba grada jer će se birati lokacije koje posećuje veliki broj ljudi. Naučne (radovi u časopisima i na konferencijama) i edukativne publikacije i promotivne aktivnosti (npr. konferencije, radionice, promo materijal) će biti realizovane za vreme trajanja projekta, kako bi se podigla svest, vršila edukacija, obuka i jačanje kapaciteta zainteresovaih institucija, organizacija, studenata, đaka i urbane populacije o održivoj energiji i energetskoj efikasnosti. Implementirani pristup će poboljšati postojeću praksu u sektoru izgradnje i energetike u programskom području razvijanjem, sprovođenjem i promovisanjem proizvodnje održive energije i energetske efikasnosti koristeći realizovane demonstracione projekte i lokalne analize i preporuke.

Primarni cilj Projekta

Glavni (sveukupni) ciljevi projekta su promovisanje proizvodnje i upotrebe održive energije korišćenjem solarnih elektrana (snage 213 kW), poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata (oko 192.000 kWh uštede energije godišnje), korišćenje zelenih krovova (480-150 m2) i zidova (80 m2) i dodatni investicioni radovi na odabranim objektima. Projektni cilj se direktno vezuje za programski cilj jačanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz implementaciju zajedničkih intervencija u oblasti održive energije i prelazak na ekonomiju niskih emisija ugljen dioksida. Predloženi projekat direktno doprinosi Programskoj prioritetnoj osi 2, Specifičnom cilju 2 (Promovisanje upotrebe održive energije i energetske efikasnosti) kroz poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje energije u zgradama, implementacijom zelenih krovova i zidova (uz LED osvetljenje i termalnu izolaciju zgrada), kao i solarnih panela i proizvodnju solarne energije na krovovima u cilju promovisanja korišćenja obnovljive i održive energije i proizvodnje dodatne održive energije. Dodatna održiva energija će biti korišćena za održavanje zelene infrastrukture, za zagrevanje vode za korisnike zgrade, klimatizaciju i osvetljenje u zgradama itd. Osim toga, primenjene aktivnosti će dovesti do implementacije mera za postizanje energetske efikasnosti na ostalim javnim i privatnim objektima.

Očekivani rezultati Projekta

Rezultati predloženog projekta su:

1. Dodatna proizvodnja obnovljive/zelene energije iz solarnih panela od oko 93 kW snage na krovu (oko 600 m2) odabrane zgrade u Osijeku. Dodatna proizvodnja obnovljive/zelene energije iz solarnih panela od oko 120 kW snage na krovu (oko 960 m2) odabrane zgrade u Novom Sadu.

2. Instalacija 150 m2 zelenog krova sa neophodnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Osijeku. Instalacija 480 m2 zelenog krova i 80 m2 zelenog zida sa svom neophodnom infrastrukturom na odabranoj zgradi u Novom Sadu. Instalacija meteorološkog monitoring sistema u oba grada u cilju praćenja spoljašnjeg ljudskog termalnog komfora i potencijalnog efekta ublažavanja koji zelena infrastruktura ima na mikroklimatskom nivou.

3. Smanjenje potrošnje energije od oko 145.000 kWh u odabranom javnom objektu u Hrvatskoj na godišnjem nivou. Smanjenje potrošnje energije od oko 47.000 kW u odabranom javnom objektu u Srbiji na godišnjem nivou. Kalkulaciju osnovnih i ciljnih vrednosti su izradili eksperti iz OSIJEK-a i GNSGUI, uzimajući u obzir dugoročne podatke o potrošnji energije u zgradi i predviđenom smanjenju potrošnje energije u zgradama zbog implementacije zelenih krovova i zidova, zamene stare rasvete LED osvetljenjem i termalnom izolacijom zgrade (samo u Osijeku).

4. Jačanje svesti o održivoj energiji i energetskoj efikasnosti među 400.000 građana Osijeka i Novog Sada. Broj ljudi je definisan na osnovu predviđenog broja posetilaca na konferencijama otvaranja i zatvaranja, radionicama, posetilaca zelenim i solarnim krovovima i zidovima, projektnim i partnerskim sajtovima i profilima na društvenim mrežama. Na primer, 1.000 studenata i đaka sa Univerziteta Josip Juraj Strossmayer i škola iz Osijeka kao i 1.000 studenata i đaka sa Univerziteta u Novom Sadu će posetiti razvijeni zeleni i solarni krov i zeleni zid.

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.

Vesti

News GReENERGY 2.0

UNSPMF objavio poziv za javnu nabavku i instalaciju unutrašnjeg zelenog zida

Vesti

Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.

Degree of comfort - discomfort

select location
thermal comfort is based on data received from WSN stations
level id humidex level
warning_medium_alt_0 301 30.529235621603° some discomfort
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH.

WSN data

latest data
id local time Humidex °C globe T H davis T wind s. wind d. sol. rad.  
301 (Ulicna strana) 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade 30.53 -999 C° 40 % 27.8 C° 0.4 m/s 66 dfw 269 mw  
302 (Dvoriste 1) 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade 24.51 23.25 C° 53 % 22.2 C° 0 m/s 143 dfw -1 mw  
303 (Zeleni krov) 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade 3.83 7.25 C° 75 % 5.6 C° 3.4 m/s 140 dfw 243 mw  
304 (Dvoriste 2) 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade 27.93 34.25 C° 76 % 22.2 C° 0.3 m/s 117 dfw 400 mw  
 
responsive Valid XHTML 1.1
choose experience
responsive
choose experience

Projekat je sufinansiran iz fondova ERDF i IPA II Evropske unije

Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije

Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.